,Mandag,Tirsdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lørdag,Søndag
,Januar,Februar,Marts,April,Maj,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,December

Regler og betingelser

Vendsyssel på Vægten S/I
info@vendsysselpaavaegten.dk

 

Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

Vendsyssel på Vægten S/I indeholder links til andre hjemmesider, herunder links til diverse annoncører og sponsorer. Vendsyssel på Vægten S/I er ikke ansvarlig for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider. Ligeledes står Vendsyssel på Vægten S/I ikke inde for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

Vendsyssel på Vægten S/I kan endvidere ikke gøres ansvarlig for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af vægttab eller forsøg på vægttab, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er Vendsyssel på Vægten S/I uvedkommende.

 

Nyhedsmails

Vendsyssel på Vægten S/I er berettiget til at sende meddelelser til den oplyste e-mailadresse. Bemærk at dette bekræftes af deltageren, når vedkommende opretter sig som bruger på hjemmesiderne. Alle modtagere af nyhedsbreve er således kun personer, der selv har givet samtykke hertil. Nyhedsbrevene vil bl.a. indeholde informationer om taberfesten og rabatter fra vores samarbejdspartnere. Brugeren kan til enhver tid afmelde sig disse nyhedsmails via et direkte afmeldelseslink i selve mailen.

 

Fortrydelsesret og refundering

Bemærk at i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. 

Oprettelse som bruger og benyttelse af hjemmesiderne

Du skal være fyldt 18 år for at oprette dig som bruger og benytte de services, der er tilgængelige på vendsysselpaavaegten.dk.

Når du opretter dig som bruger, skal du udfylde de oplysninger, der er angivet som obligatoriske. Du skal identificere dig som bruger med dit rigtige navn, en gyldig e-mailadresse, adresse og telefonnummer. Oplysningerne kan kun ses af Vendsyssel på Vægten S/I. Oplysningerne vises ikke til andre brugere.

Du har pligt til løbende at opdatere dine brugerinformationer, så de til enhver tid er korrekte. Vendsyssel på Vægten S/I kan til enhver tid kræve, at du identificerer dig over for Vendsyssel på Vægten S/I, så Vendsyssel på Vægten S/I kan bekræfte dine brugerinformationer, og Vendsyssel på Vægten S/I kan helt eller delvist suspendere adgangen til hjemmesiderne, indtil du har identificeret dig. Vendsyssel på Vægten S/I er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail til brugerens oplyste e-mailadresse.

På hjemmesiderne har man kontakt med andre brugere og kan deltage i debatten. Vendsyssel på Vægten S/I ønsker, at der holdes en god tone i brugergrupperne. Det betyder blandt andet, at Vendsyssel på Vægten S/I ikke accepterer, at brugerne anvender kommunikation over platformen til følgende:

Injurier, grove personangreb, chikane, mobning eller trusler over for andre brugere, personer eller virksomheder,
Racistiske eller pornografiske indlæg eller materiale,
Indlæg, grupper eller materiale, der fremmer eller er egnet til at fremme udvikling, manglende behandling eller forværrelse af spiseforstyrrelser (eksempelvis anoreksi, bulimi eller ortoreksi),
Deling eller opfordring til deling af materiale, der er beskyttet af ophavsret eller andre rettigheder uden rettighedshaverens tilladelse,
Markedsføring, reklame og salg af varer eller tjenesteydelser i erhvervsmæssigt øjemed,
Markedsføring og salg af lægemidler, ulovlige kosttilskud eller præstationsfremmende midler eller opfordring til brug af disse,
Indlæg eller materiale, der i øvrigt er i strid med dansk ret.
 

Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser for tilmelding af hold hos Vendsyssel på Vægten S/I fremgår ved tilmelding. Vendsyssel på Vægten S/I er ikke momsregistreret hvorfor der ikke opkræves moms af betalingen .

Betaling sker forud for taberfestens begyndelse og dækker deltagelse i hele taberfest. Dog kan aktiviteter være belagt med brugerbetaling, men i så fald fremgår dette tydeligt ved tilmelding til betalingskrævende aktivitet

Du kan betale med følgende korttyper: Dankort, VisaDankort, Mastercard, Visa Elektron og JCB. Beløbet trækkes straks ved tilmelding.

 

Reklamation og support

Oplever du problemer med funktionerne på hjemmesiderne, kan du tage kontakt til info@vendsysselpaavaegten.dk

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid ophøre med at være deltager i taberfesten. Du får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den gældende periode.

Opsigelsen skal ske ved skriftlig frameldelsetil info@vendsysselpaavaegten.dk

Vendsyssel på Vægten S/I er berettiget til at opsige dig som bruger med 30 dages varsel.

 

Misligholdelse

Vendsyssel på Vægten S/I er berettiget til helt eller delvist at suspendere eller bortvise brugere, der misbruger adgangen til platformen, tilsidesætter retningslinjerne eller udviser en adfærd, der ikke hører til på platformen eller på anden måde handler i strid med disse vilkår. Vendsyssel på Vægten S/I kan desuden slette eller blokere hold eller indlæg, der er i strid med de nævnte regler.

Konsekvensen ved en bortvisning er, at brugeren øjeblikkeligt bliver udelukket fra platformen, og brugerens aftale om adgang ophæves. Vendsyssel på Vægten S/I tilbagebetaler ikke beløb for en eventuel resterende del af den periode, som brugeren allerede har betalt for.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til platformen, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører Vendsyssel på Vægten S/I og må ikke uden Vendsyssel på Vægten S/I' konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.

Hvis du uploader materiale til hjemmesiderne eller indsætter links til materiale (eksempelvis tekst, billeder, lyd eller video), skal du sikre dig, at du har ret til at bruge materialet og gøre det tilgængeligt på platformen. Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder, og brugeren skal friholde Vendsyssel på Vægten S/I for ethvert krav som følge af, at materiale, som brugeren har lagt ind på hjemmesiderne, krænker andres rettigheder.

 

Logstatistik og cookies

Vi indsamler anonymiseret logstatistik på platformen. Logstatistikken indeholder ikke personlige data, såsom e-mail adresse, navn eller postnummer. Logstatistikken bruges udelukkende internt i Vendsyssel på Vægten S/I, med det formål at optimere platformen og dets funktionalitet. Logstatistik holdes strengt fortrolig og videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Platformen bruger cookies til at registrere dig som bruger, når du logger ind på dine personlige sider. Ved at oprette dig som bruger og anvende platformen accepterer du, at der placeres cookies på din computer. platformen registrerer ikke personlig information om dig og din færdsel via cookies.

For at slette cookies kan du søge vejledning i at fravælge og slette cookies i browserens dokumentation eller hjælpefunktion.

 

Brug af personlige oplysninger

Vendsyssel På Vægten S/I vægter højt, at du er tryg ved at bruge vores digitale tilbud. Derfor har vi en klar politik om at behandle de oplysninger du giver os ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Når du opretter dig som bruger, behandler Vendsyssel på Vægten S/I personoplysninger om dig. Der indsamles oplysninger om fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse og mobilnummer. Disse oplysninger bruges til udsendelse af nyhedsmails og evt. sms’er. Desuden indsamles oplysninger om din vægt, så systemet kan foretage indeks-beregninger. Dine vægtoplysninger kan dog ikke ses af andre end dig selv og Vendsyssel på Vægten S/I. Dit index kan ses af dine holdmedlemmer, og holdets samlede vægttab vil være synligt for alle der besøger hjemmesiderne.

Vendsyssel på Vægten S/I lægger meget vægt på høj datasikkerhed i forbindelse med selve driften. I forlængelse heraf gør vi meget ud af at beskytte dine personlige oplysninger, som du afgiver i forbindelse med at oprette dig som bruger. Alle oplysninger, der indtastes i forbindelse med deltagelse i taberfesten, betragtes således som fortrolige og anvendes kun af Vendsyssel på Vægten S/I. Dine personlige oplysninger vil således ikke blive videresendt til tredjepart.

Personoplysninger registreret hos Vendsyssel På Vægten S/I opbevares i maksimalt 5 år, hvorefter de slettes. Alle kundedata opbevares krypterede i Vendsyssel På Vægten S/I’s systemer. I betalingsforløbet foregår al kommunikation mellem dig og Vendsyssel På Vægten S/I ligeledes krypteret. Det betyder, at ingen andre kan se dine kortoplysninger, som bliver sendt direkte til NETS.

Vendsyssel På Vægten S/I gemmer ikke dine kortoplysninger, vi afgiver dem ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du kan altid få adgang til dine registrerede personoplysninger hos Vendsyssel på Vægten S/I. Det kan du gøre ved at kontakte Vendsyssel på Vægten S/I via email på info@vendsysselpaavaegten.dk.

 

Ændringer af vilkårene

Vendsyssel på Vægten S/I forholder sig ret til at ændre brugervilkårene. De ændrede vilkår kommunikeres til brugerne ved udsendelse på e-mail og/eller ved visning, når brugeren næste gang logger ind.